Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành theo nhà sản xuất

 22/11/2015 |  0 |  270

I/ NHỮNG GÌ ĐƯỢC BẢO HÀNH 1. Thời hạn bảo hành: Thời hạn bảo hành được quy định là số tháng hoặc quãng đường xe đi qua kể từ ngày giao xe. Thời hạn bảo hành sẽ hết hạn hoặc vào ngày xe đạt tới số tháng quy định hoặc vào ngày nó đạt tới quãng đường quy định,tùy theo điều kiện nào tới trước. * Thời gian bảo hành:   - Đối với xe HYUNDAI: 24 tháng hoặc 50.000km ...

Xem thêm