Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân của người dùng:

ĐIỀU 1. SỰ CHẤP THUẬN

Sau khi khách hàng đồng ý, thông tin của khách hàng sẽ được thu thập bởi chủ nhân của website dailyxetai.com.vn – ông Nguyễn Thạch Khải (“chúng tôi”), và được sử dụng như quy định tại Chính sách Bảo mật thông tin cá nhân của người tiêu dùng (“Chính sách này”). Tuy nhiên, khi khách hàng không đồng ý, khách hàng có thể dừng sử dụng dịch vụ và dừng việc cung cấp thông tin bất cứ lúc nào.

Chúng tôi sẽ bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện đối với Chính sách này. Chúng tôi khuyến khích khách hàng thường xuyên xem lại Chính sách Bảo mật thông tin cá nhân trên dailyxetai.com.vn

 

ĐIỀU 2. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN

THÔNG TIN IP (INTERNET PROTOCOL – GIAO THỨC LIÊN MẠNG)

Chúng tôi có thể thu thập và xử lý “Thông tin IP” từ bạn.

Khi bạn đang truy cập vào dailyxetai.com.vn từ một thiết bị điện tử, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu nhất định liên quan đến việc truy cập mạng, chẳng hạn như địa chỉ IP, loại trình duyệt và hệ điều hành, URL và các trang web bạn truy cập trong miền web của chúng tôi.

Thông tin IP không thu thập để xác định cá nhân cụ thể nào. Chúng tôi sử dụng dữ liệu đó chỉ dành cho các mục đích của quản trị hệ thống máy chủ, phân tích số liệu thống kê và các xu hướng, và để đảm bảo rằng nội dung của trang web này được trình bày trong các định dạng hiệu quả nhất trên thiết bị điện tử của bạn, dù đó là một máy tính hoặc điện thoại di động.

Chúng tôi cũng có thể thu thập dữ liệu về vị trí địa lý từ nơi bạn truy cập dailyxetai.com.vn, chẳng hạn như quốc gia và khu vực. Chúng tôi sử dụng dữ liệu này dành cho mục đích thống kê và để đảm bảo rằng nội dung của trang web này được trình bày bằng ngôn ngữ thích hợp.

THÔNG TIN CÁ NHÂN

– dailyxetai.com.vn thu thập thông tin khi khách hàng trực tiếp cung cấp cho chúng tôi.

Khi bạn liên hệ với chúng tôi thông qua mục “Liên hệ”, chúng tôi thu thập: Họ và tên – Địa chỉ thư điện tử (email) – Số điện thoại. Chúng tôi sử dụng dữ liệu này chỉ để lưu trữ hồ sơ về sự tương tác giữa bạn và chúng tôi. Truy vấn hoặc nhận xét của bạn sẽ được chuyển tiếp tới Chăm sóc khách hàng và chúng tôi sẽ hồi đáp qua địa chỉ email của bạn.

– Chúng tôi cũng có thể lưu trữ thông tin của bạn trong hệ dữ liệu của mình khi chúng tôi xét thấy điều này cần thiết cho hoạt động tiếp thị và cung cấp cho bạn thông tin về sản phẩm, dịch vụ, ưu đãi và chương trình khuyến mãi mà bạn yêu cầu hoặc chúng tôi cho rằng những thông tin này sẽ hữu ích cho bạn. Theo đó, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi không sử dụng dữ liệu của bạn cho mục đích tiếp thị và hủy đăng ký từ danh sách gửi thư của chúng tôi bất cứ lúc nào.

COOKIES

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện dịch vụ dựa vào thói quen duyệt web của bạn và để điều chỉnh các nội dung của trang web này theo sở thích của bạn.

Cookie là một phần của thông tin được gửi bởi máy chủ của chúng tôi và lưu trữ bởi trình duyệt web của bạn. Mỗi lần bạn truy cập dailyxetai.com.vn, các thông tin sau đó được gửi lại cho máy chủ của chúng tôi. Điều này cho phép máy chủ của chúng tôi xác định truy cập và thiết lập sở thích của bạn, nhưng cookie không thể liên kết với bất kỳ thông tin cá nhân nào về bạn. Cookies theo phiên sẽ tự động bị xóa khỏi thiết bị điện tử của bạn khi bạn đóng các trình duyệt web. Cookie đã lưu trữ sẽ được giữ cho đến khi nó được xóa thủ công, hoặc bị quá hạn.

Chúng tôi cũng sử dụng Google Analytics để phân tích việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Google Analytics thống kê thông tin sử dụng trang web bằng các phương tiện của các tập tin cookie đã được lưu trữ trên thiết bị điện tử của bạn. Các thông tin được tạo ra là vô danh và được sử dụng để tạo ra các báo cáo về việc truy cập và sử dụng của trang web. Google lưu trữ những thông tin này và sử dụng theo Chính sách bảo mật được đăng tải tại http://www.google.com/privacypolicy.html. Việc tiếp tục sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận chính sách cookie của chúng tôi. Nếu bạn không muốn chấp nhận cookie của chúng tôi, bạn có thể cài đặt trình duyệt web của bạn để từ chối chúng. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng việc vô hiệu hóa các cookie có thể ngăn cản bạn truy cập vào một số tính năng của trang web này. Do đó chúng tôi khuyên bạn nên cho phép việc sử dụng cookie.

 

ĐIỀU 3. PHẠM VI SỬ DỤNG

  1. Thông Tin Ip (Internet Protocol – Giao Thức Liên Mạng), Cookies: sử dụng nội bộ với múc đích tối ưu và phát triển hệ thống.
  2. Thông tin cá nhân: Bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào bạn cung cấp trong dailyxetai.com.vnđều được bảo mật. Chúng tôi sẽ không tiết lộ, bán, chia sẻ hoặc để lộ thông tin của bạn cho một bên thứ ba khác.

 

ĐIỀU 4. QUẢN LÍ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Khách hàng có quyền cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi và có thể thay đổi quyết định đó vào bất cứ lúc nào.

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh các thông tin cá nhân của mình bằng cách gửi lại thông tin vào mục “Liên hệ” để chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình hoặc yêu cầu chúng tôi thực hiện việc này hoặc yêu cầu chúng tôi loại bỏ thông tin của bạn ra khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Khách hàng có thể thực hiện các quyền của bạn bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi, bạn chỉ cần gửi yêu cầu bằng văn bản theo địa chỉ liên hệ tại mục Thông tin liên hệ. dailyxetai.com.vn sẽ tiếp nhận thông tin, xác định danh tính và hỗ trợ giải quyết yêu cầu của khách hàng.

 

ĐIỀU 5. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Tất cả thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng yêu cầu hủy bỏ. Bên cạnh đó, trong thời gian lưu trữ thông tin, tất cả thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp sẽ được bảo mật có mã hóa trên máy chủ của dailyxetai.com.vn.

 

ĐIỀU 6. NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN

6.1. Trường hợp có thể cung cấp thông tin

dailyxetai.com.vn sẽ không tiết lộ thông tin cho các bên thứ ba khi chưa có sự đồng ý của khách hàng. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của khách hàng cho các pháp nhân trong trường hợp:

+ Những thông tin (tên, số điện thoại và email) là công khai để Đối tác – Đại lý của chúng tôi, các hãng vận tải có thể liên hệ với bạn, các Cổng thanh toán giúp khách hàng thanh toán. Những pháp nhân này bị hạn chế khả năng sử dụng thông tin của khách hàng trong phạm vi dịch vụ cung cấp.

+ Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin với đối tác kinh doanh tin cậy, kể cả các nhà mạng di động. Những pháp nhân này có thể sử dụng thông tin của khách hàng để cung cấp các dịch vụ mà khách hàng yêu cầu. Hoặc nếu đối tác có nhu cầu thì chúng tôi có thể cung cấp cho đối tác tài liệu khuyến mại, quảng cáo và các tài liệu khác.

6.2. Trường hợp phải cung cấp thông tin

Trong trường hợp có sự yêu cầu của cơ quan pháp luật hoặc khi cần thiết để bảo vệ Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin trong trường hợp sau:

+ Để tuân thủ pháp luật hoặc đáp ứng quy trình pháp lý bắt buộc (chẳng hạn như lệnh khám xét hoặc lệnh khác của tòa).

+ Xác minh hoặc thi hành việc tuân thủ các chính sách điều chỉnh dịch vụ của chúng tôi.

+ Bảo vệ quyền và nghĩa vụ, tài sản hoặc sự an toàn của khách hàng và các công ty liên kết, đối tác kinh doanh hay khách hàng của chúng tôi.

+ Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cho các bên khác có liên quan với giao dịch của công ty của khách hàng cho bên thứ ba nếu cơ quan chức năng có yêu cầu. Ngoài ra, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về khách hàng với các bên thứ ba khi nhận được sự chấp thuận của khách hàng.

 

ĐIỀU 7. AN TOÀN DỮ LIỆU

Chúng tôi luôn nỗ lực để giữ an toàn thông tin cá nhân của khách hàng, chúng tôi đã và đang thực hiện nhiều biện pháp an toàn, bao gồm:

1)    Bảo đảm an toàn trong môi trường vận hành: chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân khách hàng trong môi trường vận hành an toàn và chỉ có nhân viên, đại diện và nhà cung cấp dịch vụ có thể truy cập trên cơ sở cần phải biết. Chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn ngành, pháp luật trong việc bảo mật thông tin cá nhân khách hàng.

2)    Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng để điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

3)    Các thông tin thanh toán: được bảo mật theo tiêu chuẩn ngành.

 

ĐIỀU 8. CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA NGƯỜI DÙNG LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THÔNG TIN CÁ NHÂN BỊ SỬ DỤNG SAI MỤC ĐÍCH HOẶC SAI PHẠM VI

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, khách hàng gửi khiếu nại đến Ban Quản trị dailyxetai.com.vn thông qua email otokhainguyen@gmail.com hoặc gọi điện thoại tới số 0903 312 475 để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ việc.

Sau khi tiếp nhận thông tin khiếu nại, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, có trách nhiệm giải quyết khiếu nại cho khách hàng. Chúng tôi cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 24 giờ làm việc kể từ thời điểm nhận được khiếu nại.

 

ĐIỀU 9. THÔNG TIN LIÊN HỆ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Thông tin liên hệ trực tiếp của chúng tôi:

  • Đại lý xe tải Nhật Tín
  • Địa chỉ: 1454 Quốc lộ 1A, Phường Thới An, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
  • Hoặc: Số 7 Đại lộ Bình Dương, Phường Bình Hòa, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương
  • Hotline: 0903 312 475
  • Email: otokhainguyen@gmail.com

 

ĐIỀU 10. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

dailyxetai.com.vn trân trọng quan hệ với khách hàng và người dùng. Chúng tôi nỗ lực đảm bảo cung cấp thông tin có trách nhiệm và hệ thống hoạt động chính xác.

Bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào bạn cung cấp trong mục “Liên hệ” đều được bảo mật. Thông tin chỉ được tiết lộ cho các nhà cung cấp, đơn vị vận chuyển có liên quan. Chúng tôi sẽ không tiết lộ, bán, chia sẻ hoặc để lộ thông tin của bạn cho một bên thứ ba khác, sử dụng thông tin đúng phạm vi và mục đích.

dailyxetai.com.vn mong muốn mang lại cảm giác an toàn cho bạn khi bạn truy cập website của chúng tôi. Chúng tôi cam kết bảo vệ tất cả thông tin mà chúng tôi nhận được từ bạn. Để ngăn chặn truy cập trái phép, đảm bảo sử dụng đúng thông tin, chúng tôi sẽ sử dụng các phương pháp và công nghệ bảo mật Internet hợp lý.

Chính sách bảo mật thông tin có thể thay đổi theo thời gian hoặc tình hình thực tế. Chúng tôi có quyền sửa đổi chính sách bảo mật thông tin cá nhân bất cứ lúc nào và không cần thông báo trước. Quy định này không phải là một hợp đồng có hiệu lực pháp lý. Nhưng, dailyxetai.com.vn cam kết tuân theo quy định này để bảo vệ tất cả dữ liệu thông tin của khách hàng.