mrkhai

Lốp 12 Có Ruột 12.00R20 PL516 Proload Siêu Quá Tải

Lốp 12 Có Ruột 12.00R20 PL516 Proload Siêu Quá Tải Các đặc tính Lốp 12 Có Ruột 12.00R20 PL516 Proload Siêu Quá Tải Size Hiệu MÃ LOẠI PR Cân Nặng Độ Sâu gai (mm) Qúa Tải Chế Độ Bảo Hành 12.00R20 PROLOAD PL516 20PR 82 kg 17 180% 30% độ sâu gai lỗi do nhà […]